www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տասնվեցերորդը

1928թ., Հայկինո, 60 րոպե (1647 մ), սեւ/սպ., համր, ց.թ. 25.01.1929թ. , է.թ. 14.05.1929թ.:
Սց.հեղ. Պ.Բարխուդարյան, Գ.Բրագինսկի, բեմ.ռեժ. Պ.Բարխուդարյան, բեմ.օպեր. Գ.Բեկնազարյան (Գարոշ), բեմ.նկ. Մ.Արուտչյան, ռեժ.աս. Ս.Ասլիբեկյան, Ա.Մադաթով, ռեժ.օգն. Ն. Դեյկարխանով, մոնտ. Գ.Բրագինսկի, գլխ.ադմ. Ե.Եսայան:
Դերերում. ՊոլեժաեւՊ.Գորելով, ՆաստյաՏ.Վիշնեւսկայա, ուսանողՆ. Վոլխովսկոյ, հակահետախուզության սպաԹ.Սարյան, երկրորդ սպաԷ.Խոջիկ, զորացրվածԼ.Կոլոմենսկի, Պոլետայեւ - Դ.Պրիվալով:

 Ֆիլմի հիմքում մի դավաճանի քողազերծման պատմությունն է, նրա մեղքով զոհվել են բոլշեւիկյան ընդհատակյա կազմակերպության անդամները: