www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սովետական լեզվի դասը

1941թ., Երեւանի կ/ս, 26 րոպե (719 մ), սեւ/սպ., է.թ. 14.10.1941թ. (Երեւան):
Սց.հեղ. Ա.Հայ-Արտյան, Լ.Իսահակյան, բեմ.ռեժ. Ա.Հայ-Արտյան, բեմ.օպեր. Ս.Գեւորգյան, բեմ.նկ. Ս.Սաֆարյան, կոմպոզ. Ա.Սաթյան, հնչ.օպեր. Ի.Գրիգորյան, ռեժ.աս. Վ.Հայկազյան, տն. Խ.Աբրահամյան:
Դերերում. հովիվԳ.Ջանիբեկյան, ՍոնաՎ.Ստեփանյան, ԱշխենԼ.Շահպարոնյան, ՆվարդՆ.Ալթունյան, տատԵ.Հարությունյան, ՀակոբԳ.Մուշեղյան, դիվերսանտԳ.Յաղջյան:

Հայկական մի գյուղում կոլտնտեսականներն օգնում են վնասազերծել դիվերսանտների խումբը: