www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Մանրուք

1954թ., Երեւանի կ/ս, 30 րոպե (825 մ), սեւ/սպ., է.թ. 08.05.1955թ.:
Սց.հեղ. Ա.Պապայան, բեմ.ռեժ. Գ.Մելիք-Ավագյան, բեմ.օպեր. Ն.Սիմոնյան, բեմ.նկ. Ռ.Պ.Բաբայան, կոմպոզ. Ղ..Սարյան, հնչ.օպեր. Շ.Գրիգորյան, ռեժ.աս. Հ.Եղիազարյան, մոնտ. Վ.Հայկազյան, տն. Մ.Մելիքսեթյան:
Դերերում. Միսաք – Լ.Դովլաթյան, Գալուստ – Մ.Կոստանյան, քաղխորհրդի նախագահ – Գ.Հարությունյան, պրոֆեսոր – Ն.Տեր-Սեմյոնով, հանձնաժողովի նախագահ – Լ.Զոհրաբյան, հանձնաժողովի անդամներ – Է.Էլբակյան, Հ.Դանզաս, Նունուֆար – Վ.Շահսուվարյան, վարսավիր – Գ.Գաբրիելյան, Աշխեն – Թ.Խաչատրյան, Վարդուհի – Մ. Սիմոնյան, բնակիչներ`Ա. Մնացականյան, Ա.Մակինցյան, Ն.Յուզբաշյան:

 Անփույթ շինարարը բնակարան է ստանում իր իսկ կառուցած շենքում, որը բազմաթիվ թերություններ ունի: