www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Հասցեատիրոջ որոնումները

1955թ., Երեւանի կ/ս, 81 րոպե  (2210մ), գուն., է.թ. 19.12.1955թ.:
Սց.հեղ. Մ.Երզնկյան, Ս.Շատրով, բեմ.ռեժ. Յու.Երզընկյան, Ա.Մարտիրոսյան, բեմ.օպեր. Ժ.Վարդանյան, Գ.Արամյան, բեմ.նկ. Պ.Բեյտներ, կոմպոզ. Ա.Բաբաջանյան, հնչ.օպեր. Ն.Ջալալյան, ռեժ. Գ.Մուշեղյան, նկ.դիմ. Լ.Կուզնեցովա, զգ.նկ. Ս.Անդրանիկյան, մոնտ. Վ.Իսահակյան, երգերի տեքստի հեղինակ` Ն.Ադամյան, դիրիժ. Վ.Լյուդվիկովսկի, Կ.Օրբելյան, տն. Լ.Ստեփանյան, գեղ.ղեկ. Մ.Ռոմմ:
Դերերում. ՌուբենՍ.Սոսյան, ՆատաշաԼ.Շագալովա, ԲրուտյանԽոր.Աբրահամյան, Սուրեն ՊետրովիչԴ.Մալյան, ԱշոտԼ.Դովլաթյան, ՄանուշՄ.Սիմոնյան, Գրիգոր ԽրիստոֆորովիչԼ.Զոհրաբյան, ԳասպարյանՀր.Ներսիսյան, թամադաԹ.Սարյան, ԱրեւիկՎ.Վարդերեսյան, կոշկակարՄ.Կոստանյան, ՙգյուտարար՚Գեն (Գ.Շահնազարյան), ՊետրոսՕ.Բունիաթյան, վաճառողԱ.Ներսիսյան:

 Կարի ֆաբրիկայի անորակ արտադրանքը, հանրախանութ բերվելով, իրացվում է, քանի որ հանրախանութի բաժնի վարիչն ու ֆաբրիկայի գլխավոր ինժեները ընկերներ են: Սակայն սիրո ազդեցությամբ բաժնի վարիչը գիտակցում է իր սխալը: