www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սովի տարիներից

1966թ., Հայֆիլմ, (ըստ Հ. Թումանյանի համանուն պատմվածքի), 20 րոպե (555 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ. Է. Մարտիրոսյան, բեմ. օպեր. Լ. Աթոյանց, բեմ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, կոմպոզ. Գ. Հախինյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, ռեժ. Գ. Հարությունյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, մոնտ. Է. Չիբուխչյան, տն. Գ. Կարապետյան, գեղ.ղեկ. Լ. Տրաուբերգ:
Դերերում. Անդրե – Կ. Ջանիբեկյան, Գոքոր – Թ.Գեւորգյան, Համբո – Ֆ.(Մ.) Մկրտչյան, Նազլու – Ե. Մանվելյան:

Դարասկզբի հայ գյուղացու անուրախ կյանքի մասին է: