www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սարոյան եղբայրներ

1968թ., Հայֆիլմ, (ըստ Գ. Բորյանի «Նույն հարկի տակ» պիեսի), 103 րոպե (2822 մ), սեւ/սպ., է.թ. 12.06.1969թ.(Երեւան), 24.06.1969 (Մոսկվա):
Սց. հեղ. Գ. Բորյան, բեմ. ռեժ. Խոր. Աբրահամյան, Ա. Հայրապետյան, գեղ. ղեկ. Ֆ. Դովլաթյան, բեմ. օպեր. Ս. Գեւորգյան, Կ. Մեսյան, գլխ. նկ. Ռ. Պ. Բաբայան, կոմպոզ. Մ. Վարդազարյան, հնչ. օպեր. Ի. Օրդուխանյան, ռեժ. Ռ. Մարտիրոսյան, զգ. նկ. Գ. Իսայան, նկ. դիմ. Խ. Զահալյան, ռեժ. աս. Ռոմ. Ժամհարյան, Ն. Ծատուրյան, օպեր. աս. Մ. Խանամիրյան, Հ. Մկրտչյան, մոնտ. Գ. Միլոսերդովա, Ռ. Երանյան, խմբ. Վ. Մնացականյան, տն. Վ. Բադալյան:
Դերերում. Հայկ – Ֆ. Դովլաթյան, Գեւորգ – Խոր. Աբրահամյան, Արթին պապ – Գ. Ջանիբեկյան, մայր – Ա. Մասչյան, Անահիտ – Ի. Աղամյան, Պապյան – Ա. Այվազյան, Սուրմելյան – Բ. Ներսիսյան, Թագուհի – Լ. Էլիավա, Վռամ – Վ. Եղշատյան, Սեւաչերյան – Ա. Սահրադյան:

Հակադիր քաղաքական դիրքերում հայտնված եղբայրների` Հայկի եւ Գեւորգի ճակատագրերի ու ողբերգական վախճանի մասին է: