www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տղամարդիկ

1972թ., Հայֆիլմ, 70 րոպե (1904 մ), գուն., է.թ. 17.09.1973թ.:
Սց. հեղ. Է. Քեոսայան, Ա. Չերվինսկի, բեմ. ռեժ. Է. Քեոսայան, գլխ.օպեր. Ն. Վասիլկով, բեմ. նկ. Ռ. Ս. Բաբայան, կոմպոզ. Ռ. Ամիրխանյան, հնչ. օպեր. Ա. Վանեցյան, Կ. Կուրդիյան, ռեժ. Ռ. Նազարյան, օպեր. Գ. Պոլյանոկ, զգ.նկ. Կ. Անդրանիկյան, նկ. դիմ. Խ. Զահալյան, ռեժ. աս. Լ. Քեոսայան (Գեւորգյան), Կ. Աթոյան, օպեր. աս. Դ. Ներսիսյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Գ. Պոլյանոկ, Բ. Նոսկով, մոնտ. Հ. Մելքոնյան, տն. Ռ. Ջանազյան:
Դերերում. Ղազարյան – Ա. Ջիգարխանյան, Սուրեն – Ֆ.(Մ.) Մկրտչյան, Վազգեն – Ա. Շերենց, Արամ – Ա. Գեւորգյան, Սաքո – Ա. Այվազյան, Կարինե – Ա. Թումանյան, Ղազարյանի կինը – Լ. Քեոսայան (Գեւորգյան), բազմազավակ հայր – Վ. Պոդպոմոգով, միլիցիոներ – Ս. Փոթիկյան, Լեւոն – Ռ. Քոթանջյան, Անուշ – Կ. Խանդանյան, Սամվել – Ա. Սահակյան:
Դրվագներում. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Միրիջանյան, Կ. Սահակյան, Հ. Զարյան, Ա. Ավագյան, Լ. Բատիկյան, Ի. Բաբուրյան, Գ. Ոսկանյան, Ե. Քոչար, Ժ. Ամիրջանյան, Ա. Մկրտչյան, Թ. Դիլաքյան:
Տեքստը կարդում է Զ. Գերդտը:

Ամեն հնար գործադրելով` երեք վարորդներ փորձում են իրենց երկչոտ ընկերոջը ծանոթացնել նրան դուր եկած աղջկա հետ: