www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Վառած լապտեր

1983թ., Հայֆիլմ, 87 րոպե (2365 մ), գուն., պրեմիերան` 01.10.1983թ., է.թ. 30.01.1984թ.:
Սց. հեղ./բեմ. ռեժ. Ա. Այվազյան, բեմ. օպեր. Լ. Աթոյանց, բեմ. նկ. Գ. Թորոսյան, կոմպոզ. Տ. Մանսուրյան, հնչ. օպեր. Է. Վանունց, ռեժ. Ժ. Բարսոյան, օպեր. Կ. Էքմեքչյան (Կալաֆատիս), զգ. նկ. Ս. Տոնոյան, նկ. դիմ. Պ. Ասչյան, նկ. դեկ. Վ. Փանոսյան, ռեժ. աս. Ի. Վարդանյանց, Գ. Խոշաբաեւ (Խաչատրյան), օպեր. աս. Ա. Զոհրաբյան, Հ. Սիսլյան, նկ. աս. Կ. Սաֆարյան, համակց. նկարահանումներ` օպեր. Ս. Մարտիրոսյան, նկ. Հ. Հովհաննիսյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, խմբ. Ս. Հասմիկյան, տն. Լ. Մուրադյան:
Գլխ. դերերում. Վանո – Վ. Քոչարյան, նրա կինը – Վ. Գեւորգյան:
Դերերում. Բանկուտուզյան – Հ. Ալավերդյան, Ծակուլե – Կառլոս Մարտիրոսյան, Մկրտում – Ա. Լորիա, Գասպարելլի – Լ. Սարկիսով:
Դրվագներում. Մ. Թումասովա, Ա. Աբովյան, Կ. Սաքանդելիձե, Ն. Թարխնիշվիլի, Մ. Խուբենիշվիլի, Օ. Ջաութաշվիլի, երեխաներ` Մանվել Դովլաթբեկյան, Աշոտ Խուդավերդյան, Էլլա Մխիթարյան, Վիլենա Հարությունյան, Նաիրա Ադամյան:

Թիֆլիսահայ երեւելի նկարիչ Վանո Խոջաբեկյանի դժվար կյանքի մասին: