www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կվարտետ

1987թ., Հայֆիլմ, (ԿՀ պատվերով), 76 րոպե (2103 մ), գուն., պրեմիերան` 05.02.1988թ.:
Սց. հեղ. Գ. Բաբայան, բեմ. ռեժ. Մ. Փանոսյան, բեմ. օպեր. Հ. Կիրակոսյան, բեմ. նկ. Գ. Թորոսյան, կոմպոզ. Է. Բեյլերյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, ռեժ. Ս. Ավետիսյան, օպեր. Ա. Մկրտչյան, Ա. Դավթյան, զգ. նկ. Ս. Տոնոյան, նկ. դիմ. Վ. Ասատրյան, ռեժ. աս. Ս. Այվազյան, Ս. Թադեւոսյան, Հ. Կաժոյան, մոնտ. Ի. Միքայելյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, երաժշտ. խմբ. Յու. Հարությունյան, վարչ. խումբ` Ա. Ազիզյան, Գ. Գրիգորյան, տն. Դ. Վարժապետյան:
Գլխ. դերերում. Անդրեաս – Գ. Մանուկով, Մարինե – Ն. Կոբերիձե, Կորյուն – Հ. Փանոսյան, Սուրեն – Հ. Գասպարյան:
Դերերում. Պետրոս – Սոս Սարգսյան, Պերճ – Գ. Աբաջյան, Հարություն – Ա. Փանոսյան, Նունե – Վ. Ռուշանյան, Աննա – Ե. Մկրտումյան, Էլիզ – Ա. Դովլաթյան:
Դրվագներում. Ի. Կրիվանս, Լ. Վիխման, Լ. Թութխալյան, Ն. Խոջոյան, Դ. Վարժապետյան, Ե. Սիստի, Ռ. Խոստիկյան, Ս. Իվանյան, Ա. Հարությունյան, Ռ. Հարությունյան, Լ. Պոտապովա, Պ. Կասպարս, Յու. Բալակիրյան, Ս. Ստեփանյան, Մ. Ջուլհակյան, Ա. Եղիազարյան, Շ. Էլոյան, Վ. Մերանգուլյան, Ն. Չխեիձե, Ս. Սարգսյան:

Երաժշտական քառյակի անդամների մարդկային բարդ հարաբերությունների, ընկերական ու սիրային կապերի մասին է ֆիլմը: