www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Խաղ

2004թ., 7 րոպե., գուն.:
Պրոդ./սց. հեղ./ տն./ բեմ. ռեժ. Ա. Առաքելյան, բեմ. օպեր. Ա. Գասպարյան, կոմպոզ. Ա. Մկրտչյան, բեմ. նկ. Մ. Բադալյան, տն. Ռ. Առաքելյան:
Դերերում. Է. Գասպարյան, Հ. Սարգսյան, Մ. Բադալյան, Ա. Հարությունյան: