www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Կենցաղային սպասարկումը քաղաքում

1968թ., ԵՓՎՖՍ, 5 րոպե (150 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ժ. Գասպարյան, ռեժ. Ս. Առաքելյան, օպեր. Հ. Դերվիշյան: