www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Տերն ու ծառան

1962թ., Հայֆիլմ, (Հ. Թումանյանի համանուն հեքիաթի էկրանավորումը), 22 րոպե (598 մ), սեւ/սպ, է.թ. 14.08.1963թ.:
Սց. հեղ. Ե. Մանարյան, բեմ. ռեժ. Դ. Կեսայանց, բեմ. օպեր. Կ. Գեւորգյան, բեմ. նկ. Ա. Սարգսյան, կոմպոզ. Գ. Հախինյան, հնչ. օպեր. Զ. Մուրադբեկյան, ռեժ. աս. Մ. Տեր-Պողոսյան, մոնտ. Ռ. Երանյան, տն. Ա. Իսահակյան:
Դերերում. Մաթոս – Թ. Սարյան, Սիմոն – Ֆ.(Մ.) Մկրտչյան, Մանաս – Սոս Սարգսյան:
Դրվագներում. Մ. Համամջյան, Խ. Սանդալջյան, Ս. Բադալյան, Ա. Խոստիկյան:

Հնարամիտ ծառան խորամանկությամբ գերազանցում է ժլատ տիրոջը եւ պատժում նրան: