www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ո՞վ է ներկել կարմիր ծովը

1985թ., Հայֆիլմ, 7 րոպե (204 մ), գուն.:
Սց. հեղ. Ա. Վաթյան, ռեժ. Ս. Գալստյան, նկ. Ռ. Սահակյանց, Հ. Դիլաքյան, օպեր. Ա. Քյուրդիան, կոմպոզ. Ե. Երզնկյան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, խմբ. Հ. Բեյլերյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Պարծենկոտ աշակերտը ծիծաղելի վիճակի մեջ է ընկնում: