www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Սեղմակոճակ

1989թ., Հայֆիլմ, 7 րոպե (205 մ), գուն.:
Սց. հեղ./ռեժ./նկ./մոնտ. Ռ. Սահակյանց, օպեր. Ա. Քյուրդիան, հնչ. օպեր. Կ. Կուրդիյան, տն. Ս. Պետրոսյան:

Ամեն անգամ, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյան սեղմում է որեւէ կոճակ, ինչ-որ տեղ մի բան պայթում է: