www.gaiff.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարության օժանդակությամբ
 
English
 
Փնտրել
 

Ներգաղթողներ (Ողջույն քեզ, Հայրենիք)

1936թ., Հայկինոխրոնիկա, 61 րոպե (1680 մ), սեւ/սպ.:
Սց. հեղ./ռեժ. Յա. Քոչարյան, օպեր. Ի. Դիլդարյան, Գ. Արամյան, Ժ. Վարդանյան, հնչ. օպեր. Ա. Կորոբով:

Ֆիլմը նվիրված է Ֆրանսիայից Հայաստան ներգաղթող հայերին: