www.gaiff.am
Supported by Ministry of Culture of RA
 
Armenian
 
Search
 

Helping the Besieged Ones/Ognutyun Pasharvatznerin

1969, Yerevan Chronicle-Documentary Film Studio, 10min. (289m), b/w.
Scr. A.Shaboyan, Dir. A.Shahbazyan, Cam. L.Malkhasyan.

Առաջին աշխարհամարտի օրերին պաշարված հայերին ոսկի եւ օգնություն հասցրած օդաչու Կուդրինի պատմական թռիչքի մասին: